FUTURA 15

Möbelfärg

  • Nötningsbeständig
  • Lösningsmedelsburen

Högklassig, snabbtorkande uretanalkydfärg som tack vare sin tixotropa konsistens har goda målningsegenskaper. Färgproduktgrupp 332 enligt MaalausRYL 2012 (FI). Glans: grupp 4 (FI), halvmatt.

Målning av fristående inredning av trä och grundmålad metall inomhus.

Tekniska datablad

Säkerhetsdatablad

Produktkulörkarta

Volymtorrhalt ca. 50 %
Flyktiga organiska ämnen (VOC) Produkten ingår inte i EG:s VOC-direktiv.
Glans Halvmatt
Brytsystem Teknomix
Densitet ca. 1,3 g/ml
Torktid - hanterbar efter 3 timmar
Förtunning TEKNOSOLV 1621 (lacknafta) eller för sprutmålning TEKNOSOLV 9500.
Rengöringsförtunning TEKNOSOLV 1621 (lacknafta) eller för sprutmålning TEKNOSOLV 9500.
Emballage 0,45 L, 0,9 L, 2,7 L, 9 L
Säkerhetsmärkning Se säkerhetsdatabladet. OBS! På grund av risken för självantändning skall spill, sprutdamm och av produkten förorenade trasor, trassel mm. förvaras på brandsäker plats i lufttäta behållare. Indränkning i vatten rekommenderas också.