FUTURA 15

  • Slitasje resistent
  • Løsemiddelbasert

Høy ytelse, hurtigtørkende uretanalkydmaling som er tiksotropisk og derfor enkel å påføre. Fullfør: halvmatt.

Maling av tre og grunnede metall møbler innendørs.

Tekniske datablad

Sikkerhetsdatablad

Forbehandling

Overflaten som skal males må være ren. Vask tidligere malte overflater med RENSA SUPER malingsrens. Fjern løse og dårlig vedlagte malingsstrøk. Matt ned harde eller blanke overflater ved å slipe og fjern deretter støvet. Grunn umalt tre, sponplate og også overflater som er malt med alkyd-, olje- eller syrehærdende maling med FUTURA 3 Heftgrunning. Fyll opp groper og sprekker med SILORA A sparkel. Matt ned overflatene og fjern støvet. Fjern gammel gammel maling fra indre metalloverflater ved skraping og børsting. Rengjør all rust med stålbørste. Vask overflatene med f.eks. TEKNOSOLV 1621. Mal først stålflater med FUTURA 3 Heftgrunning og sinkbelagte og aluminiumsflater med KIRJO. Legg på alle metalloverflater med 1 - 2 strøk FUTURA 15.

Påføring

Malingen er tiksotropisk og må røres grundig før bruk. Påfør med pensel, rulle eller spray. Egnet dyse for airless sprøyte er 0,011 - 0,013 ". Når du påfører med spray, tynn malingen 5 - 15 volum% med TEKNOSOLV 9500. Når et andre strøk er nødvendig, kan det påføres først dagen etter.

Påføringsforhold

Overflaten som skal males må være tørr. Under påføring og tørking bør luft, emnet og malingens temperatur være over +5°C, og den relative luftfuktigheten under 80%.
Tørrstoff ca. 50 % by volume
Flyktige organiske forbindelser Produktet er ikke inkludert i EUs VOC-direktiv.
Glans Halvmatt
Tonesystem Teknomix
Densitet abt. 1,3 g/ml
Tørketid – håndteringstørr etter 3 timer
Tynner TEKNOSOLV 1621 (nafta med løsemiddel) eller i sprøyteapplikasjon TEKNOSOLV 9500.
Rengjøring TEKNOSOLV 1621 (nafta med løsemiddel)
Emballasje Base 1 og 3: 0,45 L, 0,9 L, 2,7 L, 9 L
Sikkerhetsmerking Se sikkerhetsdatablad. MERK! På grunn av faren for selvantennelse, skal alt avfall fra produktet, sprøytetåke og skittent filler etc. oppbevares på et brannsikkert sted i lufttette containere. Fordypning i vann anbefales også.