AQUAPRIMER 3130-02

  • Vattenburen
  • Grundfärg

Förbehandling av yta

Ytan ska vara ren och torr. Fukthalten i träet ska vara mellan cirka 13% och bör inte överstiga 15%. Förbehandling krävs för träsubstrat som ej uppnår hållbarhetsklass 3, EN 350:2016. Teknos har ett utbud som innehåller träkonserveringsprodukter som uppfyller kraven i EN 599-1 - kontakta Teknos för ytterligare vägledning.

Appliceringsförhållanden

Rör om väl före användningen. Optimal temperatur för produkter och omgivning: 18-22°C. Optimal relativ luftfuktighet: Cirka 50%. Skikttjocklek 125-200 µm våt.

Lagring

Lagringstemperatur är +5°C - +30°C. Hållbarhet i oöppnad behållare: Se bäst före datum på etiketten. Tillslut behållaren ordentligt efter användning.
Flyktiga organiska ämnen (VOC) Se säkerhetsdatabladet.
Brytsystem Teknocolor
Rengöringsförtunning Vatten.
Kulörer Basfärg T (transparenta kulörer).
Emballage Finns i en rad förpackningsstorlekar som standard.
Säkerhetsmärkning Se säkerhetsdatabladet.