AQUAPRIMER 3130-02

  • Vanntynnet
  • Grunning

Forbehandling

Treet må være rent og fritt for trestøv og forurensinger. Fuktighetsinnholdet i treet skal være ca. 13% og bør ikke overstige 15%. Forbehandling er nødvendig for treemner som ikke oppfyller holdbarhetsklasse 3, EN 350: 2016. Teknos har en rekke impregneringsprodukter som oppfyller kravene i EN 599-1. Vær vennlig kontakt med Teknos for videre assistanse.

Påføringsforhold

Omrøres grundig før bruk. Optimal temperatur for produktet og omgivelsene: +18-22°C. Optimal relativ luftfuktighet: ca. 50%. Våtfilm intervall 125-200 µm.

Oppbevaring

Egnet lagringstemperatur er +5°C - +30°C. Oppbevaringstid i uåpnede beholdere: Se ”Best before” (Best før:) på merkingen. Oppbevar spannene tett lukket etter bruk.
Flyktige organiske forbindelser Se sikkerhetsdatablad.
Tonesystem Teknocolor
Rengjøring Vann.
Farger Base T (transparente farger).
Emballasje Tilgjengelig i flere standard emballasjer.
Sikkerhetsmerking Se sikkerhetsdatablad.