AQUAPRIMER 3130-02

Pihustatav kruntvärv

  • Vesialuseline
  • Kruntimine

AQUAPRIMER 3130-02 on vesialuseline tööstuslik kruntvärv uue puidu jaoks, mis on mõeldud välistingimustes kasutamiseks (näiteks akendel ja ustel).

Pinna eeltöötlus

Puit peab olema puhas puidutolmust ja saastest. Puidu niiskustase peaks olema ca 13% ja ei tohi olla kõrgem kui 15%. Eeltöötlemist vajavad puitpinnad, mis ei vasta kestvusklassile 3, EN 350:2016. Teknos pakub valikut EN 599-1 nõudmistele vastavaid kaitseaineid, palun kontakteeruge Teknosega lisainfo saamiseks.

Pealekandmistingimused

Värv segada hoolikal. Tootele sobiv temperatuur ja säilitustingimused: 18–22 °C. Sobiv suhteline õhuniiskus: Ca 50%. Märgkiht 125-200 µm.

Ladustamine

Ladustamise temp. + 5 - + 30 °C. Kõlblikkusaeg avamata nõu puhul: Vt „parim enne” kuupäeva toote sildil. Anum tuleb pärast kasutamist tihedalt sulgeda.
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) Vt. ohutuskaarti.
Toonimissüsteem Teknocolor
Teoreetiline kulu 5-8 m²/l
Lahusti Toode tarnitakse kasutusvalmina.
Töövahendite puhastamine Vesi.
Toonid Baas T (läbikumavad toonid).
Pakendid Saadaval standardpakendites.
Ohutusteave Vt. ohutuskaarti.