AQUAPRIMER 3130-02

Grundingsprodukt til sprøjtepåføring

  • Vandbaseret
  • Grunding

AQUAPRIMER 3130 er et vandfortyndbart grundingsprodukt til industriel behandling af udendørs træværk, som vinduer og døre.

Forbehandling

Træet skal være fri for træstøv og snavs. Træets fugtindhold skal være ca. 13 % og må ikke overstige 15 %. Træ substrater, der ikke opfylder holdbarhedsklasse 3, EN 350:2016 skal forbehandles. Teknos har en række af træbeskyttelsesmidler, som opfylder kravene i EN 599. Kontakt venligst Teknos for yderligere vejledning.

Påføringsforhold

Omrøres grundigt inden anvendelse. Optimal temperatur for produkter og omgivelser: +18 °C - +22 °C. Optimal relativ luftfugtighed: ca. 50 %. Vådfilmsinterval 125-200 µm.

Opbevaring

Opbevaringstemperatur er + 5 °C - +30 °C. Holdbarhed i uåbnet emballage: Se sidste anvendelsesdato på etiketten. Ved brudt emballage skal beholderen lukkes tæt efter anvendelse.
Flygtige organiske stoffer (VOC) Se sikkerhedsdatablad.
Tonesystem Teknocolor
Teoretisk rækkeevne 5-8 m²/l
Fortynder Produktet leveres klart til brug.
Rengøring Vand.
Nuancer Base T (transparente farver).
Emballage Fås i en række standard emballage størrelser.
Sikkerhedsmærkning Se sikkerhedsdatablad.