Teknos Group förändrar sin organisationsstruktur och tillsätter ny ledning

Teknos uppdaterar sin strategi för 2019–2025 med målet att öka företagets nettoomsättning till en miljard euro vid strategiperiodens slut. Samtidigt gör Teknos sin organisationsmodell mer kundfokuserad och tillsätter en ny ledning för att genomföra förändringarna och främja tillväxten.

Under de kommande sex åren blir balans, hållbarhet, kundupplevelse och en kultur för ständig förbättring Teknos huvudteman.

”Teknos är ett familjeägt företag och det är av yttersta vikt för mig att säkerställa dess kontinuitet. Vi behöver balans i alla våra beslut och åtgärder. Vi kommer att fokusera på hållbarhet i våra processer, produkter, tjänster och allt vi gör. Vi måste vidareutveckla våra tjänst- och produktkoncept för att ge kunderna en unik upplevelse. För att lyckas nå de nämnda målen kommer vi att skapa en kultur med fokus på fortlöpande förbättring, med ambitionen att ge våra kunder ännu bättre tjänster”, säger Paula Salastie, Teknos CEO och ägare.

För att bli mer kundfokuserat uppdaterar Teknos sin organisationsstruktur och skapar en ny gruppfunktion, Customer Experience Management (CEM), för att hantera hela kundupplevelsen.

”Vi vill skapa en på allvar kundfokuserad strategi för att optimera alla interaktioner, sedda ur kundens perspektiv. Vissa av våra kunder använder ytbeläggningar från alla våra nuvarande segment (metall, trä och byggnadsytor) och som det är nu behöver de anpassa sig till olika strukturer när de kommer till oss för att få hjälp. Vidare vill vissa av våra distributörer kunna erbjuda alla våra produkter. Vi vill ha en enda yta mot dessa kunder och distributörer”, berättar Marcel Dissel, Teknos nya Chief Commercial Officer.

Andra förändringar i organisationsstrukturen är centraliserad Product Lifecycle Management (PLM) & Product Portfolio Management (PPM), en utbyggd Group Marketing & Communications-funktion och en förnyad fokusering på innovation, upphandling och hållbarhet.

Teknos Management Team, den nya ledningen

 • Paula Salastie, CEO (Chief Executive Officer)
 • Marcel Dissel, CCO (Chief Commercial Officer)
 • Tuukka Ryynänen, CTO (Chief Technology Officer)
 • Kalle Härkönen, COO (Chief Operations Officer)
 • Fredrik Calenius, CPO (Chief Procurement Officer)
 • Minna Koistinen, CMCO (Chief Marketing & Communications Officer)
 • Jacek Karnicki, CHRO (Chief Human Resources Officer)
 • Pasi Taipalus, CFO (Chief Financial Officer)

Den nya ledningen Teknos Management Team kommer att ersätta den nuvarande ledningsgruppen Corporate Management Group (CMG) den 1 augusti 2018.

Förändringarna i ledningens personsammansättning är:

 • Marcel Dissel har utsetts till Chief Commercial Officer (CCO) med ansvar för Customer Experience Management-funktionen (CEM) från den 17 april. Sedan förvärvet av FEYCO TREFFERT 2017 har Marcel arbetat på Teknos som Strategic Business Unit Director och senare som Segment Director och medlem i koncernens ledningsgrupp (CMG). Innan dess var han CEO på FEYCO TREFFERT i sju år.
 • Minna Koistinen har utsetts till Chief Marketing & Communications Officer (CMCO) från den 17 april och till medlem i Teknos Management Team från den 1 augusti 2018. Minna började på Teknos i maj 2016 som Group Communications Manager. Hon hade då 15 års erfarenhet inom marknadsföring, kommunikation och förvaltning av varumärken. Under åren 2012–2016 ledde hon funktionen för koncernkommunikation på Oriola-KD Corporation.
 • Arto Mannonen, Senior Vice President för Teknos Architectural Coatings Segment, blir kvar i ledningsgruppen (CMG) till slutet av juli och fortsätter sedan som Managing Director på Teknos Finland, som ansvarar för Teknos största marknad med 30 % av koncernens nettoomsättning. Han kommer dessutom att bli styrelsemedlem i Teknos företag i flera andra länder. Arto kommer även att bli medlem i det nya ledningsteamet för CEM.
 • Lassi Tirkkonen, Senior Vice President för segmentet Teknos Metal Paints & Coatings, blir kvar i ledningsgruppen (CMG) till slutet av juli och kommer sedan fram till sin pensionering att som Business Development Director fokusera på att vidareutveckla affärsplanerna i Teknos strategiska länder.
 • Kim Smith, som tidigare var Senior Vice President för segmentet Teknos Wood och medlem i ledningsgruppen (CMG), lämnade Teknos den 5 mars.

 

Mer information

Paula Salastie
CEO
tel. +358 9 5060 9313
paula.salastie@teknos.com

Marcel Dissel
Chief Commercial Officer
tel. +41 79 281 5161
marcel.dissel@teknos.com

Minna Koistinen
Chief Marketing & Communications Officer
tel. +358 50 429 4180
minna.koistinen@teknos.com

Paula Salastie

CEO Teknos Group Oy
+3581234567
paula.salastie@teknos.com

Marcel Dissel

Chief Commercial Officer

Minna Koistinen

Chief Marketing & Communications Officer