Teknos muuttaa organisaatiorakennettaan ja nimittää uuden konsernin johtoryhmän

Teknos päivittää strategiaansa vuosille 2019–2025. Tavoitteena on kasvattaa yritys 1 miljardin euron liikevaihtoa tekeväksi yritykseksi strategiakauden loppuun mennessä. Samalla Teknos muuttaa organisaatiorakenteen asiakaskeskeisemmäksi ja nimittää uuden johtoryhmän ajamaan muutosta ja vauhdittamaan kasvua.

Strategiset teemat seuraaville kuudelle vuodelle ovat tasapaino, ympäristöä säästävät ratkaisut, asiakaskokemus ja jatkuvan kehittämisen kulttuuri.

“Perheyrityksen omistajana liiketoiminnan jatkuvuuden varmistaminen on minulle ensiarvoisen tärkeää. Pyrimme tasapainoon kaikissa päätöksissämme ja toimissamme. Keskitymme jatkossa yhä enemmän ympäristöä säästäviin ratkaisuihin prosesseissamme, tuotteissamme, palveluissamme ja kaikessa mitä teemme. Kehitämme palvelu- ja tuotekonseptejamme edelleen ainutlaatuisen asiakaskokemuksen varmistamiseksi. Onnistuaksemme edellä mainituissa aloitteissa, keskitymme jatkuvan kehittämisen -kulttuurin rakentamiseen. Tavoitteenamme on tarjota asiakkaillemme entistä parempaa palvelua”, tiivistää Paula Salastie, konsernijohtaja ja Teknos-konsernin omistaja.

Teknos päivittää organisaatiorakenteensa ja perustaa uuden konsernitasoisen liiketoimintayksikön asiakaskokemuksen hallintaan (Customer Experience Management, CEM).

”Haluamme luoda asiakaskeskeisen strategian, jossa optimoimme kaiken asiakkaiden ja meidän välillä tapahtuvat vuorovaikutuksen asiakkaidemme hyväksi. Meillä on asiakkaita, jotka käyttävät pinnoitteita kaikista segmenteistämme (metalli, teollinen puu ja kauppa- ja rakennusmaalit) ja tällä hetkellä heidän pitää sopeutua meidän rakenteeseen. Lisäksi meillä on jälleenmyyjiä, jotka haluaisivat tarjota kaikkien segmenttiemme tuotteita. Esimerkiksi näissä tilanteissa, haluamme jatkossa tarjota asiakkaillemme ja jälleenmyyjille yhden kontaktipisteen ja yhtenäisen kokemuksen”, sanoo Marcel Dissel, Teknoksen uusi kaupallinen johtaja (Chief Commercial Officer).

Muut keskeiset muutokset organisaatiorakenteessa ovat keskitetty tuotteen elinkaaren hallinta (Product Lifecycle Managemet, PLM) ja tuoteportfolion hallinta (Product Portfolio Management, PPM), laajennettu konsernin markkinointi- & viestintäfunktio sekä keskittyminen innovaatioihin, hankintaan ja luontoa säästäviin ratkaisuihin.

Konsernin johtoryhmä

 • Paula Salastie, CEO (Chief Executive Officer)
 • Marcel Dissel, CCO (Chief Commercial Officer)
 • Tuukka Ryynänen, CTO (Chief Technology Officer)
 • Kalle Härkönen, COO (Chief Operations Officer)
 • Fredrik Calenius, CPO (Chief Procurement Officer)
 • Minna Koistinen, CMCO (Chief Marketing & Communications Officer)
 • Jacek Karnicki, CHRO (Chief Human Resources Officer)
 • Pasi Taipalus, CFO (Chief Financial Officer)

Uusi konsernin johtoryhmä korvaa nykyisen johtoryhmän 1.8.2018 alkaen.

Muutokset Teknoksen konsernin johtoryhmän kokoonpanossa:

 • Marcel Dissel on nimitetty Teknos-konsernin kaupalliseksi johtajaksi (Chief Commercial Officer, CCO) 17.4.2018 alkaen. Marcel johtaa uutta asiakaskokemukseen keskittyvää funktiota (Customer Experience Management = CEM). Marcel on työskennellyt Teknoksella Feyco Treffertin yritysostosta lähtien vuodesta 2017, nimikkeellä Strategic Business Unit Director ja myöhemmin Segment Director ja konsernin johtoryhmän jäsen. Tätä ennen Marcel toimi Feyco Treffertin toimitusjohtajana 7 vuotta.
 • Minna Koistinen on nimitetty Teknos-konsernin markkinointi- ja viestintäjohtajaksi (Chief Marketing & Communications Officeriksi, CMCO) 17.4.2018 alkaen ja konsernin johtoryhmän jäseneksi 1.8.2018 alkaen. Minna aloitti Teknoksella toukokuussa 2016 konsernin viestintäpäällikkönä. Ennen Teknosta, Minna on työskennellyt 15 vuotta markkinoinnin, viestinnän ja brändin parissa eri tehtävissä. Ennen Teknosta Minna vastasi Oriola-KD-konsernin viestinnästä vuosina 2012-2016.
 • Arto Mannonen, Senior Vice President, Kauppa- ja rakennusmaalit -segmentti, jatkaa konsernin johtoryhmän jäsenenä heinäkuun 2018 loppuun asti. Tämän jälkeen Arto jatkaa Teknos Suomen (Teknos Oy) toimitusjohtajana. Teknos Oy on Teknos-konsernin suurin toimintamaa. Teknos Oy:n liikevaihto vastaa noin 30% koko konsernin liikevaihdosta. Tämän lisäksi Artosta tulee useiden muiden Teknos-maiden hallituksen jäsen sekä uuden perustettavan asiakaskokemukseen keskittyvän funktion, CEM-johtoryhmän jäsen.
 • Lassi Tirkkonen, Senior Vice President, Metallisegmentti, jatkaa konsernin johtoryhmän jäsenenä heinäkuun 2018 loppuun asti. Tämän jälkeen Lassi keskittyy valikoitujen strategisten maiden liiketoimintasuunnitelmien edistämiseen Business Development Director -tehtävässä eläkkeelle siirtymiseen asti.
 • Kim Smith, ent. Senior Vice President, Teollinen puu -segmentti ja konsernin johtoryhmän jäsen, jätti yhtiön 5.3.2018.

 

Lisätietoja

Paula Salastie
CEO
puh. +358 9 5060 9313
paula.salastie@teknos.com

Marcel Dissel
Chief Commercial Officer
puh. +41 79 281 5161
marcel.dissel@teknos.com

Minna Koistinen
Chief Marketing & Communications Officer
puh. +358 50 429 4180
minna.koistinen@teknos.com

Paula Salastie

Chief Executive Officer

Marcel Dissel

Chief Commercial Officer