Teknos Group endrer sin organisasjonsstruktur og utpeker ny ledergruppe

Teknos oppdaterer sin strategi for 2019-2025 med ambisjon om at selskapet øker til 1 milliarder euro i nettosalg ved utgangen av strategiperioden. Samtidig endrer Teknos sin organisasjonsmodell for å bli mer kundefokusert, og utpeker ny ledergruppe for å drive frem forandringen og øke veksten.

Balanse, bærekraft, kundeopplevelse og kontinuerlig forbedringskultur vil være hovedtemaene for Teknos de neste 6 årene.

– Som et familieeid selskap er det særdeles viktig for meg å sikre kontinuitet for selskapet. Vi må ha balanse i alle de beslutningene og handlingene vi gjør. Vi vil fokusere mer på bærekraft i våre prosesser, produkter, tjenester og alt vi gjør. For å levere en unik kundeopplevelse må vi videreutvikle våre service- og produktkonsepter. For å lykkes i de tidligere nevnte tiltakene vil vi bygge en kultur med kontinuerlig forbedring med ambisjon om å gi enda bedre service til våre kunder, oppsummerer Paula Salastie, CEO og eier i Teknos.

For å bli mer kundefokusert oppdaterer Teknos sin organisasjonsstruktur og oppretter en ny konsernfunksjon, Customer Experience Management (CEM), for å administrere hele kundeopplevelsen.

– Vi ønsker å skape en ekte kundesentrisk strategi for å optimalisere alt av samspill fra kundens perspektiv. Vi har noen kunder som bruker malinger fra alle våre nåværende segmenter (metall, industrielt tre og arkitektonisk), og for øyeblikket må de tilpasse seg vår struktur når de ber oss om hjelp. Videre har vi visse distributører som ønsker å tilby alle våre produkter. Vi tar sikte på å fremstå helhetlig overfor disse kundene og distributørene, forklarer Marcel Dissel, Teknos nye Chief Commercial Officer.

Videre endringer i organisasjonsstrukturen er sentralisert Product Lifecycle Management (Håndtering av produktets livssyklus - PLM) og Product Portfolio Management (Produktporteføljeforvaltning – PPM), utvidet markedsføring og kommunikasjonsfunksjon i konsernet, samt fornyet fokus på innovasjon, innkjøp og bærekraft.

Teknos lederteam

 • Paula Salastie, CEO (Chief Executive Officer)
 • Marcel Dissel, CCO (Chief Commercial Officer)
 • Tuukka Ryynänen, CTO (Chief Technology Officer)
 • Kalle Härkönen, COO (Chief Operations Officer)
 • Fredrik Calenius, CPO (Chief Procurement Officer)
 • Minna Koistinen, CMCO (Chief Marketing og Communications Officer)
 • Jacek Karnicki, CHRO (Chief Human Resources Officer)
 • Pasi Taipalus, CFO (Chief Financial Officer)

Det nye lederteamet i Teknos vil erstatte Teknos nåværende ledelsesgruppe fra 1. august 2018.

Personalendringer i sammensetning av lederteamet:

 • Marcel Dissel er utnevnt som Chief Commercial Officer (CCO), og er ansvarlig for Customer Experience Management (CEM)-funksjonen fra 17. april. Marcel har jobbet i Teknos som Strategic Business Unit Director siden oppkjøpet av FEYCO TREFFERT i 2017 og senere som Segment Director og medlem av konsernledelsen. Før dette var han CEO i FEYCO TREFFERT i syv år.
 • Minna Koistinen er utnevnt som Chief Marketing and Communications Officer (CMCO) fra 17. april og medlem av Teknos lederteam fra 1. august 2018. Minna begynte å jobbe hos Teknos i mai 2016 som Group Communications Manager. Før Teknos har Minna 15 års erfaring innen markedsføring, kommunikasjon og merkevareadministrasjon. Senest ledet hun Corporate Communications-funksjonen i Oriola-KD Corporation i perioden 2012–2016.
 • Arto Mannonen, Senior Vice President for Teknos Architectural Coatings Segment vil fortsette i konsernledelsen til slutten av juli. Etter det vil Arto vil fortsette som administrerende direktør i Teknos Finland, det største Teknos-landet som utgjør 30 % av konsernets nettosalg. Videre blir han medlem av styret i flere andre Teknos-land. Arto vil også bli medlem av det nye CEM-administrasjonsteamet.
 • Lassi Tirkkonen, Senior Vice President for Teknos Metal Paints and Coatings Segment vil fortsette i konsernledelsen frem til slutten av juli. Deretter vil Lassi konsentrere seg om å styrke de avtalte strategiske forretningsplanene for landene, som Business Development Director frem til sin pensjon.
 • Kim Smith, tidligere Senior Vice President for Teknos Wood Segment and medlem av konsernledelsen, forlot Teknos den 5. mars.

 

Ytterligere informasjon

Paula Salastie
CEO
tlf. +358 9 5060 9313
paula.salastie@teknos.com

Marcel Dissel
Chief Commercial Officer
tlf. +41 79 281 5161
marcel.dissel@teknos.com

Minna KoistinenChief Marketing and Communications Officer
tlf. +358 50 429 4180
minna.koistinen@teknos.com

Paula Salastie

CEO Teknos Group Oy
+3581234567
paula.salastie@teknos.com

Marcel Dissel

Chief Commercial Officer