Kategori C3

Medium

Målningssystemkod P218b

 Färg  Bindemedelstyp  P218b
 INFRALIT PE 8350-15  PE  1x80 μm  
 Total torrskikttjocklek    80 μm
 Målningssystemets VOC*, g/m²    0

 

Målningssystemskod P243a

 Färg  Bindemedeltyp   P243a
 INFRALIT PE 8350-15  PE  1x80 μm  
 Total torrskikttjocklek    80 μm
 Målningssystemets VOC*, g/m²    
 Suitable chemical pre-treatment methods
 Zinkfosfatering
 Tunnfilmsteknologi** (TFT)
 Järnfosfatering

**Tunnfilmsteknologi förklaras ingående i broschyren PC som metod för korrosionsskydd.

*Teknos pulverfärgprodukter är lösningsmedelsfria. De kan emellertid innehålla flyktiga organiska ämnen som rester av tillsatsämnen men mängden är mycket låg.

Vänligen notera, korrosionskategori och hållbarhetsintervall täcker alla nedanstående kategorier.