KATEGORIJA C3

Medium

Paint system code P218b

 Paint  Binder  P218b
 INFRALIT PE 8350-15  PE  1x80 μm  
 Total dryfilm thickness    80 μm
 Paint system VOC*, g/m²    0

 

Paint system code P243a

 Paint  Binder   P243a
 INFRALIT PE 8350-15  PE  1x80 μm  
 Total tørfilmstykkelse    80 μm
 Malingssystem VOC*, g/m²    
 Suitable chemical pre-treatment methods
 Zinc phosphathing
 Thin film technology** (TFT)
 Iron phosphathing

**Thin film technology is explained in detail in the brochure Powder Coating as a Corrosion Protection Method.

** Izdelki Teknos za prašno lakiranje ne vsebujejo topil. Vendar lahko vsebujejo nekaj hlapnih organskih spojin kot ostanke aditivov, čeprav so količine zelo majhne

Upoštevajte, da kategorija korozije in razred trajnosti zajemata vse nižje kategorije.