Färger och ytbehandlingar för broar

Teknos tillverkar ett brett utbud av industriella färger, ytbehandlingar och lacker för alla typer av broinfrastrukturer. Ytskyddet på väginfrastrukturer är viktigt både för säkerheten vid dess drift och för att minska kostnaderna för underhåll och reparation. Teknos ytbehandlingar har skyddande och dekorativa egenskaper och konsekvent kvalitet för att uppfylla kvalitetskraven. 

Vårt lokala servicenätverk hjälper dig att välja rätt högkvalitativ färgprodukt för varje projekt och ger stöd för att möjliggöra smidigare och snabbare målningsprocesser.

Korrosionsskydd för brostrukturer

De ytbehandlingar som Teknos erbjuder brobyggnadsindustrin tar hänsyn till särskilda krav och variabler:

 • Klimat (väder), beroende på geografiskt läge: låga temperaturer, hög luftfuktighet, hög UV-strålning, snö, dimma, is, regn etc.
 • Aggressiva driftsmiljöer: urbana, industriella, med höga halter av CO2, SO2, NO2-gaser, salter, mineraler, kemikalier i form av anti-is tillsatser etc.
 • Mekaniska belastningar: statisk från sin egen vikt, dynamisk från passerande fordon, vindlast etc.

Med Teknos omfattande kunskap inom korrosionsskydd från över 70 års erfarenhet har vi en stor teoretisk och praktisk kunskap och är alltid redo att ge dig det optimala ytbehandlingssystemet för att skydda olika föremål.

För korrosionsskydd har vi ett brett urval av produkter: våtfärger och pulverfärger, VOC-kompatibla och vattenburna ytbehandlingslösningar för alla förhållanden för korrosionsskydd, UV-beständighet, skydd mot de tuffaste väderförhållandena, mekaniska påfrestningar och motståndskraft mot kemikalier och oxidanter.

Tätskikt av broar med polyurea

Polyureaytbehandlingar är en utmärkt lösning för att ge betongbroar ett tätskikt under asfalten. Betongbroar behöver en skarvfri vattentät färgfilm under asfalten för att bibehålla betongen i optimalt skick genom att eliminera eventuell strukturell rörelse till följd av vatten och förebygga strukturell skada på ståltillämpningen som förstärker bron från insidan.

Polyurea har utmärkta egenskaper för att skapa tätskikt på broar:

 • Extremt snabb härdningstid möjliggör mindre avbrott i trafiken under renovering.
 • Hög hållbarhet, kemikaliebeständig polyurea förlänger brons livslängd.
 • Polyurea har en hög spricköverbryggande förmåga på grund av sin elasticitet.
 • Teknos erbjuder ett komplett ytbehandlingssystem för tätskikt.
 • Teknos ytbehandlingssystem är godkänt enligt SILKOS standardiserade broreperationsdirektiv som utfärdats av Finska Transportstyrelsen.

Teknos har genomfört flera tätskiktsprojekt med polyurea. För mer detaljerad information, kontakta vår säljavdelning.

Antigraffitti-färger för broar

För att underlätta sanering av oönskad graffitti har Teknos utvecklat både våtfärger och pulverfärger med anti-graffittiegenskaper. Klara anti-graffitti-lacker ger också en hal yta, vilket gör att det blir svårt att klättra på bron och förebygger olyckor.

 • Komplett ytbehandlingssystem – våtfärg och pulverfärg
 • Besparingar – enkelt att ta bort graffitti
 • Säkerhet – gör att brokonstruktionen inte går att klättra på

Läs mer