Anti-graffitiytbehandlingar

Skickligt målad graffiti har blivit en etablerad del av den urbana kulturen. Men graffiti är inte önskvärt på alla ytor. För att underlätta avlägsnandet av oönskad graffiti, har Teknos utvecklat både våtfärger och pulverfärger med antigraffitiegenskaper. 

Anti-graffitiytbehandlingar gör det lättare att rengöra

  • Anti-graffitibehandlingar bildar en tät skyddsfilm som tål lösningsmedelsbaserade graffitiborttagninsgmedel och förhindrar klotter från att tränga djupt in i ytan.
  • Filmen harockså en hal yta vilket hjälper vid avlägsnandet av graffiti
  • Anti-graffitiytbehandlingar kan klara av flera rengöringscykler

Teknos erbjuder anti-graffitilösningar för både pulverlackering och våtafärgsprocesser.

Anti-graffitiytbehandlingar ger stora fördelar för objekt på offentliga platser så som busshållplatser, papperskorgar och broar, och för applikationer som utsätts för mycket smuts och måste rengöras regelbundet, till exempel tåg.

Anti-graffitiprodukter gör det lättare att ta bort oönskad graffiti