Anti-graffiti ytbehandlingar

Skickligt målad graffiti har blivit en etablerad del av den urbana kulturen. Men graffiti är inte önskvärt på alla ytor. För att underlätta avlägsnandet av oönskad graffiti, har Teknos utvecklat bådevåtfärg och pulverfärger med antigraffitiegenskaper. 

Anti-graffiti ytbehandlingar gör det lättare att rengöra

  • Anti-graffitibehandlingar bildar en tät skyddsfilm som tål lösningsmedelsbaserade graffitiborttagninsgmedel och förhindrar klotter från att tränga djupt in i ytan.
  • Filmen harockså en hal yta vilkethjälper vid avlägsnandet av graffiti
  • Anti-graffiti ytbehandlingar kan klara av flera rengöringscykler

Teknos erbjuder anti-graffiti lösningar för både pulverlackering och våtafärgsprocesser .

Anti-graffiti beläggningar ger de största fördelarna för strukturer på offentliga platser såsom tåg, busshållplatser , soptunnor och broar.

Anti-graffiti behandlingar skapar besparingar

Read more