TEKNOPOX FILLER 2112

Priprava površine

JEKLENE POVRŠINE: ALUMINIJSKE POVRŠINE: Površine obdelajte s pralnim sredstvom RENSA STEEL. BETONSKE POVRŠINE: Beton mora biti star vsaj 4 tedne, dobro strjen in trden.

Nanos

MEŠANJE KOMPONENT: Neustrezno mešanje ali nepravilno razmerje mešanja povzroči nepopolno strjevanje in poslabšanje lastnosti filma.

Pogoji nanašanja

Obdelovalna površina mora biti suha. Med aplikacijo in v času sušenja mora biti temperatura ozračja, površine in premaza nad +10 °C in relativna zračna vlaga pod 80%. Poleg tega mora biti temperatura površine, ki jo je treba barvati, in barva vsaj 3 ° C nad rosiščem zunanjega zraka.

Shranjevanje

Stabilnost shranjevanja je prikazana na etiketi. Shranjujte v hladnem in suhem prostoru in v tesno zaprti pločevinki.
Skupna trdna masa cca. 980 g/l
Hlapne organske snovi (VOC) cca. 60 g/l
Pot life 60 min (+23 °C)
Razmerje mešanja 1:1 na volumen (comp. A : comp. B)
Trdilec Comp. B: TEKNOPOX HARDENER 7217
Čistilo TEKNOSOLV 9506 ali TEKNOSOLV 6060.
Barve
Varnostna priporočila Glej varnostni list.
Dovoljenja & certifikati EN 45545-2