TEKNOPOX FILLER 2112

Voorbereiding van het oppervlak

STALEN OPPERVLAKKEN: Na de algemene reiniging zijn de stalen oppervlakken gestraald tot voorbereidingsgraad Sa 2½. Verflagen ouder dan 2 dagen moeten voor het vullen opgeruwd worden. ALUMINIUM OPPERVLAKKEN: Behandel de oppervlakken met RENSA STEEL-reinigingsmiddel. Oppervlakken worden ook opgeruwd met de veegstraalmethode (AlSaS). The concrete must be at least 4 weeks old, well-hardened and solid.

Applicatie

MENGEN VAN DE COMPONENTEN: Onvoldoende roeren of verkeerde mengverhouding resulteert in onvolmaakte uitharding en verminderde laageigenschappen.

Applicatie voorwaarden

Het te schilderen oppervlak moet droog zijn. Tijdens het lakken en drogen moeten de temperatuur van de omgevingslucht, het oppervlak en de lak hoger zijn dan +10 °C en de relatieve luchtvochtigheid lager dan 80%. Daarnaast moet de temperatuur van het te behandelen oppervlak en de verf minimaal +3 °C boven het dauwpunt van de omgevingslucht zijn.

Opslagruimte

De houdbaarheid bij opslag staat vermeld op het etiket. Op een koele plaats en in goed gesloten containers bewaren.
Totale massa van vaste stoffen circa 980 g/l
Vluchtige organische stoffen (VOS) circa 60 g/l
Verwerkingstijd 60 min (+23 °C)
Mengverhouding 1:1 in volume (comp. A : comp. B)
Verharder Comp. B: TEKNOPOX HARDENER 7217
Reinigen TEKNOSOLV 9506 of TEKNOSOLV 6060.
Kleuren
Veiligheidsmarkeringen Zie het veiligheidsinformatieblad (SDS).
Goedkeuringen & certificaten EN 45545-2