TEKNOPOX FILLER 2112

Epoksitasoite

TEKNOPOX FILLER 2112 on kaksikomponenttinen, epoksihartsiin perustuva lähes liuotteeton epoksitasoite. Tuote kuuluu maalausjärjestelmään, jonka palokäyttäytyminen on testattu standardin EN 45545-2 mukaisesti.

Käytetään pohjamaalattujen tai suihkupuhdistettujen teräs- ja alumiinilevypintojen tasoitukseen erityisesti suurilla teräspinnoilla. Soveltuu myös betonipintojen tasoittamiseen ja huokosten täyttämiseen. Tasoitetta on kevyt ja helppo työstää ja sen tartunta karhennettuun teräspintaan tai epoksimaalilla pohjamaalattuun pintaan on erittäin hyvä. Tasoite kovettuu nopeasti ja on hiottavissa samana päivänä. Testattu maalausjärjestelmä täyttää EN 45545-2:n Vaatimusluokka R7 Vaaraluokan HL1/HL2:n vaatimukset.

Pinnan esikäsittely

TERÄSPINNAT: Esipuhdistetut teräspinnat suihkupuhdistetaan asteeseen Sa 2½. POHJAMAALATUT PINNAT: Yli 2 vrk vanhat maalipinnat karhennetaan ennen tasoitusta. ALUMIINIPINNAT: Pinnat käsitellään RENSA STEEL peltipesulla. Pinnat karhennetaan lisäksi pyyhkäisysuihkupuhdistuksella (AlSaS). BETONIPINNAT: Betonin on oltava vähintään 4 viikkoa vanha ja kovettunut siten, että betonivalun kosteus on sitoutunut ja pinta kuivunut. Hauras betoni poistetaan hionnalla tai märkähiekkapuhalluksella.

Käsittelyohje

KOMPONENTTIEN SEKOITUS: Välittömästi ennen käyttöä sekoitetaan koveteosa muoviosaan käsin tai hitaasti pyörivää porakonetta käyttäen. Huolimaton sekoitus tai väärä sekoitussuhde aiheuttaa epätasaisen kovettumisen ja pinnan ominaisuuksien heikkenemistä. Jos maaliseoksen tekoon käytetään vain osa purkin sisällöstä, on koko sisältö ensin huolellisesti sekoitettava pohjaa myöten. Tasoite levitetään teräslastalla. Lastan jäljet ja roiskeet kaavitaan pois tasoitteen jäykistyttyä.

Käsittelyolosuhteet

Käsiteltävän pinnan tulee olla kuiva. Käsittelyn ja kuivumisen aikana tulee ilman, pinnan ja tuotteen lämpötilan olla yli +10 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Lisäksi käsiteltävän pinnan ja tuotteen lämpötilan tulee olla vähintään 3°C yli ilman kastepisteen.

Varastointi

Varastointikestävyys ilmoitetaan etiketissä. Varastoitava viileässä ja tiiviisti suljetuissa astioissa.

Komponenttien sekoitus

Välittömästi ennen käyttöä sekoitetaan koveteosa muoviosaan käsin tai hitaasti pyörivää porakonetta käyttäen.
Kiintoainepitoisuus n. 980 g/l
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC) n. 60 g/l
Käyttöaika 60 min (+23 °C)
Sekoitussuhde 1:1 tilavuusosaa (comp. A : comp. B)
Kovete Comp. B: TEKNOPOX HARDENER 7217
Pölykuiva 1,5 h (ISO 9117-3:2010)
Kosketuskuiva 2,5 h (ISO 9117-5:2012)
Hiottavissa 4 h kuluttua
Täysin kovettunut 4 vrk
Välineiden pesu TEKNOSOLV 9506 tai TEKNOSOLV 6060.
Värisävyt Vaaleanharmaa.
Varoitusmerkintä Katso käyttöturvallisuustiedote.
Hyväksynnät & sertifikaatit EN 45545-2