VISASOL

  • Grunt

Karty Charakterystyki

Całkowita masa substancji stałych abt. 210 g/l
Lotne związki organiczne (LZO) abt. 20 g/l
System kolorowania Teknomix