VISASOL

  • Kruntimine
Tahke aine kogumass ca 210 g/l
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) ca 20 g/l
Toonimissüsteem Teknomix