VISASOL

  • Grunding

Sikkerhedsdatablad

Total tørstofmasse ca. 210 g/l
Flygtige organiske stoffer (VOC) ca. 20 g/l
Tonesystem Teknomix