VISASOL

  • Premaz

Varnostni listi

Skupna trdna masa cca. 210 g/l
Hlapne organske snovi (VOC) cca. 20 g/l
Sistem mešanja Teknomix