TEKNOSPRO POHJA

Podkład

  • Produkt wodorozcieńczalny

Wodorozcieńczalny, akrylowy podkład pod farby nawierzchniowe odporne na zmywanie i ścieranie. Wykończenie: matowe.

Farba jest stosowana jako podkład w suchych pomieszczeniach wewnętrznych, np. na ścianach i sufitach w mieszkaniach, biurach, magazynach i fabrykach. Może być także używana jako farba nawierzchniowa na sufitach i systemach klimatyzacyjnych, wewnątrz suchych pomieszczeń. TEKNOSPRO POHJA można nakładać na beton, tynk, szpachlę, cegłę, drewno, płyty konstrukcyjne.

Przygotowanie powierzchni

Oczyścić nowe podłoża z brudu i kurzu. Uprzednio malowane powierzchnie zmyć środkiem czyszczącym do farb RENSA SUPER. Zmatowić twarde lub błyszczące powierzchnie i usunąć kurz. Usunąć całkowicie stare powłoki malarskie jeśli były malowane farba kredową lub klejową. Sufity, które nie są wodoodporne zaleca się zagruntować rozcieńczalnikowym podkładem, np. FUTURA 3. Wygładzić wszelkie nierówności powierzchni przy użyciu odpowiedniej szpachlówki z serii TEKNOSPRO. Suchą szpachlówkę spiaskować i usunąć pozostałości.

Nakładanie

Farbę przed użyciem dokładnie wymieszać. W razie konieczności farbę rozcieńczyć wodą. Nakładać wałkiem, pędzlem lub natryskowo w jednej lub dwu warstwach. Używać dyszy do natrysku bezpowietrznego o średnicy 0.017 - 0.021".

Warunki podczas nakładania

Temperatura otaczającego powietrza, malowanej powierzchni i farby powinna być wyższa niż +5°C, a wilgotność względna powietrza poniżej 80%. Dobra wentylacja w czasie nakładania farby i jej wysychania przyspiesza proces schnięcia.

Przechowywanie

Nie może zamarzać
Zawartość substancji stałych abt. 34 % obj.
Lotne związki organiczne (LZO) EU VOC wartości graniczne (kat. A/a): 30 g/l. VOC produktu: max 30 g/l.
Połysk Pełny mat
System kolorowania Teknomix
Gęstość abt. 1,4 g/ml
Czas schnięcia - pyłosuchość po 0,5 godz.
Rozcieńczalnik Woda
Rozcieńczalnik do mycia sprzętu Umyć sprzęt wodą natychmiast po użyciu.
Zmywalność i odporność na ścieranie Odporność na szorowanie na mokro, klasa 2 wg normy EN 13300 (ISO 11998).
Opakowania 2,7 L, 9 L, 18 L
Oznakowanie bezpieczeństwa Patrz Karta Charakterystyki
Aprobaty i certyfikaty Klasyfikacja M1,Fiński znak Key Flag. Jest on przyznawany produktom w całości opracowanym i produkowanym w Finlandii.