TEKNOSPRO POHJA

  • Vandbaseret

Akrylbaseret dispersionshæftegrunder til nye og tidligere malede overflader. Glans: helmat.

Anvendes som grunder i tørre områder indendørs på f.eks. vægge og lofter i lejligheder, lagerrum og fabrikker. Kan også anvendes som slutbehandling i sekundære rum på lofter og aircondition rør i tørre områder indendørs. TEKNOSPRO POHJA kan påføres på beton, puds, spartlede overflader, tegl, træ og bygningsplader.

Opbevaring

Opbevares frostfrit.
Tørstof ca. 34 % volumen
Flygtige organiske stoffer (VOC) EU VOC-grænseværdi (kat A/g): 30 g/l. Produktets VOC: maks. 30 g/l
Glans Helmat
Tonesystem Teknomix
Massefylde ca. 1,4 g/ml
Tørretid - støvtør Efter ½ time
Fortynder Vand
Rengøring Redskaber rengøres umiddelbart efter anvendelse med vand.
Vaskbarhed og slidstyrke Våd afvaskning, klasse 2 i h.t. EN 13300 (ISO 11998).
Emballage 2,7 l, 9 l, 18 l
Sikkerhedsmærkning Se sikkerhedsdatablad.
Godkendelser og certifikater M1 klassificering,Finsk flagmærke. Tildeles produkter, der er udviklet og produceret i Finland.