TEKNOSPRO POHJA

Kruntvärv

  • Vesialuseline

Vesialuseline, akrülaadil põhinev nakkekruntvärv pesu- ja kulumiskindlate pinnavärvide alla. Läige: täismatt.

Kasutatakse krundina kuivades siseruumides, nt. laed ja seinad eluruumides, kontorites, ladudes ja tootmishoonetes. Võib kasutada ka lagedel pinnavärvina. TEKNOSPRO POHJA sobib betoon-, krohv-, pahtel-, tellis-, puit- ja erinevatele ehitusplaatpindadele.

Pinna eeltöötlus

Eemalda värvitavalt pinnalt mustus ja tolm. Pese eelnevalt värvitud pinnad RENSA SUPERiga. Matista kõvad ja läikivad pinnad liivapaberiga ja eemalda lihvimistolm. Eemalda kogu värv eelnevalt liim- ja lubivärvitud pindadelt. Mitteveekindlad pritspahtellaed soovitatakse kruntida lahustipõhise FUTURA 3 nakkekruntvärviga. Ebatasasusete silumiseks kasuta sobivat pahtlit TEKNOSPRO-sarjast. Lihvi pahtel ja eemalda lihvimistolm.

Pealekandmine

Sega enne kasutamist hoolikalt. Värvi võib vajadusel lahjendada veega. Kanna pinnale rulli, pihusti või pintsliga. Õhuvaba pihusti soovitatav düüsi suurus: 0,017-0,021’’.

Pealekandmistingimused

Värvitav pind peab olema kuiv. Värvimise ja kuivamise ajal peab ümbritseva õhu, pinna ja värvi temperatuur olema üle +5°C ja suhteline õhuniiskus alla 80%. Ventileerimine värvimise ajal ja pärast värvimist kiirendab kuivamist.

Ladustamine

Ei tohi jäätuda.
Kuivainesisaldus ca 34 mahu%
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) EL LOÜ (A/g): 30 g/l. Toote LOÜ: max 30 g/l.
Läige Täismatt
Toonimissüsteem Teknomix
Tihedus ca 1,4 g/ml
Kuivamisaeg - tolmuvaba ½ h
Lahusti Vesi
Töövahendite puhastamine Pese töövahendid kohe pärast tööd veega.
Pesu- ja kulumiskindlus Märghõõrdeklass 2 vastavalt EN 13300 (ISO 11998).
Pakendid 2,7 L, 9 L, 18 L
Ohutusteave Vt. ohutuskaarti.
Heakskiidud ja sertifikaadid M1 klassifikatsioon,Soome Võtmelipp