TEKNOSPRO BREPLASTA LG

  • Produkt wodorozcieńczalny
Zawartość substancji stałych abt. 63 % obj.
Grubość warstwy 0 - 30 mm
Gęstość abt. 0,8 g/ml
Rozmiar cząstek 0,3
Aprobaty i certyfikaty Klasyfikacja M1,Oznakowanie CE