TEKNOSPRO BREPLASTA LG

  • Vandbaseret
Tørstof ca. 63 % volumen
Lagtykkelse 0 - 30 mm
Massefylde ca. 0,8 g/ml
Partikelstørrelse 0,3
Godkendelser og certifikater ,CE-mærkning