TEKNOSPRO BREPLASTA LG

Kevyt täyttötasoite

  • Vesiohenteinen

Käyttövalmis, vesiohenteinen erittäin täyttävä kevyttasoite. MaalausRYL 2012:n mukainen maalaustuoteryhmä 82. Täyttää rasitusluokan 04 vaatimukset.

Käytetään kuivissa sisätiloissa olevien karkeiden seinä- ja kattopintojen paikkaus- ja ylitasoitukseen. Alustana voi olla kipsi, kuitulevy, betoni, kevytbetoni, rappaus yms.

TEKNOSPRO BREPLASTA LG:llä on hyvä täyttökyky.

Käyttöturvallisuustiedote

Muut tuotekohtaiset dokumentit

Pinnan esikäsittely

Uudet pinnat puhdistetaan pölystä ja liasta. Aikaisemmin maalatut pinnat pestään RENSA SUPER maalipesuaineella. Kovat tai kiiltävät pinnat hiotaan himmeiksi ja hiontapöly poistetaan. Hauraat alustat ja käsittelemättömät puupinnat on pohjustettava ennen tasoitusta.

Käsittelyohje

Tasoite levitetään lastalla. Käsittelykertojen määrään vaikuttaa pinnan epätasaisuus. Tasoitetta hiottaessa suositellaan käytettäväksi silmäsuojusta ja hengityssuojainta. TEKNOSPRO BREPLASTA LG:llä tasoitettu pinta on ennen jatkokäsittelyä ylitasoitettava hienompijakoisella tasoitteella paremman tarttuvuuden ja sileämmän pinnan saamiseksi.

Käsittelyolosuhteet

Käsiteltävän pinnan tulee olla kuiva. Ilman, tasoitteen ja alustan lämpötilan tulee olla yli +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Varastointi

Varastoitava viileässä. Ei saa jäätyä. Varastointikestävyys 1 vuosi avaamattomassa pakkauksessa.
Kuiva-ainepitoisuus n. 63 tilavuus-%
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC) Tuote ei kuulu EU:n VOC-direktiivin piiriin.
Kalvonpaksuus 0 - 30 mm
Tiheys n. 0,8 g/ml
Käytännön riittoisuus Ylitasoituksessa 1 l/m² kerrospaksuuden ollessa 1 mm. Osa- ja saumatasoituksessa kahteen kertaan kipsilevylle n. 0,3 l/m².
Hiukkaskoko 0,3
Välineiden pesu Vesi
Pakkauskoot 10 L
Varoitusmerkintä Katso käyttöturvallisuustiedote.
Hyväksynnät & sertifikaatit CE-merkintä,M1-luokitus