TEKNOSPRO BREPLASTA LG

  • Vanntynnet
Tørrstoff ca. 63 % by volume
Lagtykkelse 0 - 30 mm
Densitet abt. 0,8 g/ml
Partikkel størrelse 0,3
Godkjennelser og sertifikater CE-merking,M1 klassifisering