TEKNOSPRO BREPLASTA J

  • Produkt wodorozcieńczalny
Zawartość substancji stałych abt. 48 % obj.
Grubość warstwy 0 - 2 mm
Gęstość abt. 1,7 g/ml
Rozmiar cząstek 0,1
Aprobaty i certyfikaty Klasyfikacja M1,Oznakowanie CE