TEKNOSPRO BREPLASTA J

  • Vandbaseret
  • Spartel
Tørstof ca. 48 % volumen
Lagtykkelse 0 - 2 mm
Massefylde ca. 1,7 g/ml
Partikelstørrelse 0,1
Godkendelser og certifikater CE-mærkning,M1 klassificering