TEKNOSPRO BREPLASTA J

  • Vanntynnet
Tørrstoff ca. 48 % by volume
Lagtykkelse 0 - 2 mm
Densitet abt. 1,7 g/ml
Partikkel størrelse 0,1
Godkjennelser og sertifikater CE-merking,M1 klassifisering