TEKNOSAFE FLAME GUARD 2457-10

Przygotowanie powierzchni

Drewno musi być czyste i wolne od pyłu oraz zanieczyszczeń. Wilgotność drewna powinna wynosić około 10% i nie przekraczać 12%.

Warunki podczas nakładania

Temperatura otaczającego powietrza, malowanej powierzchni i farby powinna być powyżej +10 °C, a wilgotność względna powietrza poniżej 80% zarówno podczas malowania jak i w czasie schnięcia wyrobu. Najlepsze rezultaty osiąga się gdy temperatura otaczającego powietrza znajduje się w przedziale +23 °C-+38 °C, a wilgotność względna powietrza wynosi 50-70% przy jednocześnie dobrej wentylacji. Przed użyciem dokładnie wymieszać, najlepiej stosując mieszanie mechaniczne. W przypadku pomalowanych powierzchni litego drewna lub paneli drewnianych zaleca się stosowanie nie pozostawiającej śladu warstwy ochronnej o grubości 1,5 mm (np. folia polietylenowa) pomiędzy wykończonymi na gotowo powierzchniami.

Przechowywanie

Nie może zamarzać. Optymalna temperatura przechowywania wynosi od +10 °C do +25 °C.

Metody aplikacji

Lotne związki organiczne (LZO) abt. 6 g/l
Połysk Mat
System kolorowania Teknocolor
Rozcieńczalnik Woda.
Rozcieńczalnik do mycia sprzętu Woda.
Kolory Wszystkie receptury barwienia są opracowane przez Laboratorium Kolorystyczne Teknos.
Opakowania Produkt dostępny w zakresie standardowych wielkości opakowań.
Oznakowanie bezpieczeństwa Patrz Karta Charakterystyki.
Aprobaty i certyfikaty A+ Émissions l'air intérieur