TEKNOSAFE FLAME GUARD 2457-10

Brannhemmende grunning og maling

  • Vanntynnet
  • Maling
  • Grunning

TEKNOSAFE FLAME GUARD 2457-10 er en vanntynnet, brannhemmende grunning og maling som eser opp (intumescent) ved påvirkning av varme for innvendig massiv trepanel og -kledning, og trebaserte paneler. Substratet: Massivt tre og trebaserte emner med en tykkelse på ≥ 8 mm og en densitet på ≥ 338 kg/m³ når den sees i sammenheng med den relevante brannklassifiseringsrapporten.

Brukes som en industrielt brannhemmende grunning eller maling som en del av et system kalt Teknos FR Panel med TEKNOSAFE FLAME PROTECT 2458-00 for å forbedre “reaksjon på brann” (EN 13501-1) av innvendige treflater - se https://www.teknos.com/products/teknosafe-flame-guard-2457-10/. Før produktet tas i bruk bør forhandler kontaktes for å forsikre at produktet er egnet til ønsket bruk. De brannhemmende egenskapene er klassifisert iht. B-s 1, d0 EN 13501-1 (SBI test) i bestemte systemer. Holdbarhetsklasser for reaksjon på brannytelse, brannhemmende trebasert produkt i sluttbruksområder i henhold til EN 16755 - DRF klasse INT1 og INT2.

Forbehandling

Treet må være rent og fritt for trestøv og forurensinger. Fuktighetsinnholdet i treet skal være ca. 10 % og bør ikke overstige 12 %.

Påføringsforhold

Under påføring og tørking skal luftens, overflatens og malingens temperatur være over +10 °C, og den relative luftfuktighet mindre enn 80 %. Best resultat oppnås ved lufttemperatur mellom +23 °C - +38 °C og relativ luftfuktighet mellom 50-70 % med god ventilasjon. Rør godt i produktet før bruk, helst med bruk av mekanisk omrøring. På kuttflater må hele brannmalingssystemet påføres i sin helhet. For all overflatebehandlet massivt tre eller trebaserte emner anbefales det å bruke et ikke-merkende plastfolie med minimum 1,5 mm tykkelse (for eksempel polyetylenfilm) for å legge mellom de overflatebehandlede overflatene.

Oppbevaring

Må ikke fryse. Egnet lagringstemperatur er +10 °C - +25 °C.

Påføringsmetode

Påføres industrielt.
Flyktige organiske forbindelser (VOC) ca. 6 g/l
Glans Matt
Tonesystem Teknocolor
Teoretisk dekkevne Klassifiseringen er oppnådd med ≥ 250 g/m² TEKNOSAFE FLAME GUARD 2457-10 med eller uten ≤ 100 g/m² TEKNOSAFE FLAME PROTECT 2458-00 eller i forbindelse med ytterligere relevante brannklassifiseringsrapporter.
Tørketid – håndteringstørr 20-30 min.
Tynner Vann.
Rengjøring Vann.
Farger Base 1 eller base 3 (alle dekkende farger). Alle blanderesepter er utviklet av Teknos Shade-Service.
Emballasje Tilgjengelig i flere standard emballasjer.
Sikkerhetsmerking Se sikkerhetsdatablad.
Godkjennelser og sertifikater A+ Émissions l'air intérieur