TEKNOSAFE FLAME GUARD 2457-10

Palosuojapohjamaali ja -pintamaali

  • Vesiohenteinen
  • Maali
  • Pohjamaali

TEKNOSAFE FLAME GUARD 2457-10 on vesiohenteinen palosuojapohjamaali ja -pintamaali, joka on tarkoitettu umpipuisille sisäpaneeleille ja -verhouksille sekä puupohjaisille paneeleille. Alusta: Umpipuiset tai puupohjaiset paneelit, joiden paksuus on > 8 mm ja tiheys ≥ 338 kg / m³ asiaan kuuluvan paloluokitusraportin yhteydessä.

Käytetään sisätiloihin tulevien puupintojen palonkestoa (EN 13501-1) parantavana teollisena pohja- tai pintamaalina osana maalausjärjestelmää Teknos FR Panel, yhdessä TEKNOSAFE FLAME PROTECT 2458-00:n kanssa - katso https://www.teknos.com/products/teknosafe-flame-guard-2457-10/. Ennen tuotteen käyttöönottoa tulee ottaa yhteys Teknokseen ja varmistaa tuotteen soveltuvuus kyseiseen kohteeseen. Palosuojaominaisuudet on luokiteltu B-s1,d0 EN 13501-1 mukaan (SBI-testi). Puupohjaisten tuotteiden palosuojausluokka, kun tuotteet tulevat käyttöluokkaan INT1 ja INT2 (INT1=sisäkäyttö, INT2=ulkolämpötila ja -kosteus mutta suojattu suoralta säärasitukselta), EN 16755:n mukaan.

Pinnan esikäsittely

Puupinnalla ei saa olla puupölyä tai muita epäpuhtauksia. Puun kosteuden tulee olla noin 10 %, ei yli 12 %.

Käsittelyolosuhteet

Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana tulee ilman, pinnan ja maalin lämpötilan olla yli +10 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Paras lopputulos saadaan, kun ilman lämpötila on +23 °C - +38 °C, ilman suhteellinen kosteus on 50 - 70 % ja ilmanvaihto on hyvä. Ennen käyttöä maali sekoitetaan huolellisesti, mieluiten mekaanisesti. Jos puuosia on leikattu työmaalla, leikkausalueet tulee käsitellä uudelleen koko alkuperäisen maalausjärjestelmän mukaisesti. Suosittelemme, että käsiteltyjen pintojen välissä käytetään vähintään 1,5 mm:n paksuista välikalvoa (esimerkiksi polyeteenikalvo).

Varastointi

Ei saa jäätyä. Sopivin varastointilämpötila on +10 °C - +25 °C.

Levitysmenetelmät

Apply industrially.
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC) n. 6 g/l
Kiilto Himmeä
Sävytysjärjestelmä Teknocolor
Teoreettinen riittoisuus Perusluokitus on tehty määrällä ≥ 250 g/m² TEKNOSAFE FLAME GUARD 2457-10 ja ≤ 100 g/m² TEKNOSAFE FLAME PROTECT 2458-00 tai yhdessä muiden asiaankuuluvien paloluokitusten kanssa.
Kosketuskuiva 20 - 30 minuutin.
Ohenne Vesi.
Välineiden pesu Vesi.
Värisävyt Base 1 ja Base 3 (kaikki peittävät sävyt). Kaikki sävytysreseptit ovat Teknoksen sävypalvelun kehittämiä.
Pakkauskoot Saatavana vakiopakkauskokoina.
Varoitusmerkintä Katso käyttöturvallisuustiedote.
Hyväksynnät & sertifikaatit A+ Émissions l'air intérieur