TEKNOPARK 3085

Farba do malowania parkingów samochodowych

  • Produkt wodorozcieńczalny

TEKNOPARK 3085 jest szybkoschnącą, półmatową, wodorozcieńczalną farbą akrylową, odporną na promienie świetlne i warunki atmosferyczne.

TEKNOPARK 3085 przeznaczona jest do znakowania przestrzeni parkingowych, szczególnie do malowania posadzek betonowych na parkingach a także innych powierzchni asfaltowych. Może być również stosowana do malowania większych przestrzeni np. jako malowanie wypełniające w przestrzeniach parkingowych. Dopuszcza się stosowanie na zewnątrz.

TEKNOPARK 3085 nadaje się do powierzchni betonowych. Farba szybko schnie i daje półmatową powłokę, dzięki której znakowane przestrzenie można łatwiej utrzymać w czystości. Kolorowanie produktu poprzez dodatek dużych ilości past kolorujących może wpłynąć na czasy schnięcia. Farba jest odporna na ścieranie i nie odchodzi od podłoża nawet przy obciążeniach podczas parkowania tirów.

Karty Techniczne

Karty Charakterystyki

Zawartość substancji stałych abt. 42 % obj.
Całkowita masa substancji stałych abt. 670 g/l
Lotne związki organiczne (LZO) abt. 80 g/l
Połysk Półmat
System kolorowania Teknomix
Rozcieńczalnik Woda
Rozcieńczalnik do mycia sprzętu Woda, TEKNOSOLV 9515