TEKNOPARK 3085

Suha snov cca. 42 % na volumen
Skupna trdna masa cca. 670 g/l
Hlapne organske snovi (VOC) cca. 80 g/l
Sijaj
Sistem mešanja Teknomix