TEKNOPARK 3085

  • Vesialuseline
Kuivainesisaldus ca 42 mahu%
Tahke aine kogumass ca 670 g/l
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) ca 80 g/l
Läige Poolmatt
Toonimissüsteem Teknomix