TEKNOPARK 3085

  • Vandbaseret

Sikkerhedsdatablad

Tørstof ca. 42 % volumen
Total tørstofmasse ca. 670 g/l
Flygtige organiske stoffer (VOC) ca. 80 g/l
Glans Halvmat
Tonesystem Teknomix