TEKNOLAC PRIMER 0168-06

Zawartość substancji stałych abt. 48 % obj.
Całkowita masa substancji stałych abt. 830 g/l
Lotne związki organiczne (LZO) abt. 470 g/l
Połysk Pełny mat