TEKNOLAC PRIMER 0168-06

Suha snov cca. 48 % na volumen
Skupna trdna masa cca. 830 g/l
Hlapne organske snovi (VOC) cca. 470 g/l
Sijaj Polni mat