TEKNOLAC PRIMER 0168-06

Tørstof ca. 48 % volumen
Total tørstofmasse ca. 830 g/l
Flygtige organiske stoffer (VOC) ca. 470 g/l
Glans Helmat