TEKNOLAC PRIMER 0168-06

Kuivainesisaldus ca 48 mahu%
Tahke aine kogumass ca 830 g/l
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) ca 470 g/l
Läige Täismatt