TEKNOL JRM

  • Uszczelniacz

Karty Techniczne

Karty Charakterystyki

Całkowita masa substancji stałych abt. 650 g/l
Lotne związki organiczne (LZO) abt. 0 g/l
Połysk Półmat
System kolorowania Teknomix