TEKNOL JRM

  • Sealer

Sikkerhedsdatablad

Total tørstofmasse ca. 650 g/l
Flygtige organiske stoffer (VOC) ca. 0 g/l
Glans Halvmat
Tonesystem Teknomix