TEKNOL JRM

  • Tesnilo

Varnostni listi

Skupna trdna masa cca. 650 g/l
Hlapne organske snovi (VOC) cca. 0 g/l
Sijaj Polmat
Sistem mešanja Teknomix