TEKNOL JRM

  • Isoleeriv krunt

Vesialuseline alküüdkruntvärv.

Kasutatakse kilekattega vineeri ja saepuruplaadi servade katmiseks ja puiduotste kaitsmiseks. Võtke enne toote kasutamist ühendust tootjaga veendumaks, et toode sobib ettenähtud otstarbel kasutamiseks.

Äärte värvimiseks mõeldud värv TEKNOL JRM on väga paindlik ja minimaalse veeläbilaskvusega. Hea ilmastikukindlusega värv.

Tahke aine kogumass ca 650 g/l
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) ca 0 g/l
Läige Poolmatt
Toonimissüsteem Teknomix
Teoreetiline kulu 8 m²/l märg kiht 125 μm, kuiv kiht 55 μm)
Kuivamisaeg - tolmuvaba 60 min möödudes
Kuivamisaeg - puutekuiv 80 min möödudes
Lahusti Vesi