TEKNODUR COMBI 3560-90

Zawartość substancji stałych abt. 76 % obj.
Całkowita masa substancji stałych abt. 1250 g/l
Lotne związki organiczne (LZO) abt. 220 g/l
Czas przydatności do stosowania 15min (+23 °C)
Proporcja mieszania składników 3:1 objętościowo (Komp. A : Komp. B)
Utwardzacz Składnik B: TEKNODUR HARDENER 7227
Połysk Połysk