TEKNODUR COMBI 3560-90

Kuivainesisaldus ca 76 mahu%
Tahke aine kogumass ca 1250 g/l
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) ca 220 g/l
Segu kasutusaeg 15min (+23 °C)
Segamissuhe 3:1 mahuliselt (comp. A : comp. B)
Kõvendi Comp. B: TEKNODUR HARDENER 7227
Läige Läikiv