TEKNODUR COMBI 3560-90

Suha snov cca. 76 % na volumen
Skupna trdna masa cca. 1250 g/l
Hlapne organske snovi (VOC) cca. 220 g/l
Pot life 15min (+23 °C)
Razmerje mešanja 3:1 na volumen (comp. A : comp. B)
Trdilec Comp. B: TEKNODUR HARDENER 7227
Sijaj Sijaj