TEKNODUR COMBI 3560-90

Tørstof ca. 76 % volumen
Total tørstofmasse ca. 1250 g/l
Flygtige organiske stoffer (VOC) ca. 220 g/l
Pot-life 15min (+23 °C)
Blandingsforhold 3:1 by volume (comp. A : comp. B)
Hærder Komp. B: TEKNODUR HARDENER 7227
Glans Blank