TEKNODUR COMBI 3560-15

  • Produkt zabezpieczający przed korozją
  • Produkt odporny na ścieranie
  • Produkt odporny na promieniowanie UV
  • Powłoka jednowarstowa
  • Produkt dwuskładnikowy
Zawartość substancji stałych abt. 90 % obj.
Całkowita masa substancji stałych abt. 1300 g/l
Lotne związki organiczne (LZO) abt. 100 g/l
Czas przydatności do stosowania 15 min. (+23 °C)
Proporcja mieszania składników 3:1 objętościowo (Komp. A : Komp. B)
Utwardzacz Składnik B: TEKNODUR HARDENER 7226
Połysk Półpołysk
System kolorowania Teknotint